NÅGRA RÅD TILL ER SOM HAR KLIMATANLÄGGNING I BILEN
AC SERVICE KONTROLL
AC systemet är till för att hålla en jämn temperatur och fuktighet i bilen
med de temperaturer som vi har i sverige kan det även på nya bilar
försvinna mellan 5%till10% per år, det beror på att ACn ej används
året runt,för att tätningarna i systemet inte skall torka ut bör AC-systemet
användas varje månad året runt,på vintern när temperaturen ligger under
2 till 5+grader så går inte kompressorn på samma sätt som på sommaren
skakningar, vibrationer,temperaturväxlingar kan även orsaka läckage
när köldmedel minskar så får kompressorn arbeta oftare det ökar
bränsleförbrukningen i onödan därför
REKOMENDERAS SERVICE ÄVEN PÅ AC
ANVVÄND ENDAS UTBILDAD PERSONAL
TÄNK PÅ MILJÖN KÖLDMEDEL SOM LÄCKAR UT ÄR EJ BRA FÖR MILJÖN
 
 
TEL 0243 19245 mail info@bcbilplat.se